کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز ۱۴۰۴

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۲۰:۴۱ کد : ۱۰۰۵ اخبار آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
تعداد بازدید:۷۴۵
کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز ۱۴۰۴