کارگاه مجازی ارزیابی وضعیت سلامت زنان

فرم ثبت نام - ویژه بانوان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (اساتید و کارکنان)
 • دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان برگزار می کند: کارگاه مجازی ارزیابی وضعیت سلامت زنان (۸ جلسه و به مدت ۳۲ ساعت)
  0
 • * توجه* تکمیل کلیه موارد زیر الزامی می باشد
  1
 • 2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • نام پدر*
  4
 • شماره ملی*
  5
 • محل صدور شناسنامه*
  6
 • شماره تلفن همراه*
  7
 • نوع همکاری*
  استاد
  کارمند
  8
 • دانشگاه محل خدمت*
  9
 • دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
  10