تقویم دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان ارجمند می رساند تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تا روز جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ تمدید شد. بدیهی است کلیه دانشجویان غیر فارغ التحصیل می بایست تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه آموزشی انتخاب واحد نمایند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ از پایان نامه خود دفاع نمی نمایند می بایست واحد تمدید پایان نامه را اخذ نمایند در غیر اینصورت دفاع آنان به نیمسال اول ۹۷-۹۶ موکول می گردد. همچنین دانشجویان دکترای تخصصی که امتحان جامع خود را با موفقیت گذرانده اند می بایست واحد رساله را اخذ نمایند.
لازم به ذکر است عدم انتخاب واحد در زمان مقرر به معنای عددم مراجعه تلقی می گردد.
 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی