تقویم

۲۰ فروردین

روز ملی فناوری هسته‌ای

۲۰ فروردین

روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ۱۳۷۲)

۲ اردیبهشت

روز زمین پاک

۱۰ اردیبهشت

روز ملی خلیج فارس

۱۱ اردیبهشت

روز جهانی کار و کارگر

۱۲ اردیبهشت

شهادت استاد مرتضی مطهری (۱۳۵۸ ش) ـ روز معلم

۱۶ اردیبهشت

روز جهانی ماما