شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تاریخ برگزاری:۱۶ خرداد ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه