پایان کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تاریخ برگزاری:۱۱ خرداد ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه