۱۵:۳۹ - دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخبار دانشگاه

 • ۱۰ اردیبهشت
  روز ملی خلیج فارس
 • ۱۱ اردیبهشت
  روز جهانی کار و کارگر
 • ۱۲ اردیبهشت
  شهادت استاد مرتضی مطهری (۱۳۵۸ ش) ـ روز معلم
 • ۱۶ اردیبهشت
  روز جهانی ماما